ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN, HEERLIJK, HELDER, B/FOCUSED

 

Omdat we zelf van duidelijke taal houden en weinig hebben met juridische termen, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal omschreven. Dat vinden we zelf ook prettig.

DEFINITIES

Artikel 1.

We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo beknopt en helder mogelijk te houden. Het is dus niet nodig je om de oren te slaan met definities, maar wel leuk.

 • Klant = Koning.
 • Klantgerichtheid = Onze obsessie
 • ICT = Onze specialiteit
 • Eigenzinnig = een beetje anders dan andere ICT bedrijven

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Artikel 2.

Wij zijn de vennootschap onder firma B/Focused ICT Services V.O.F.

Wij zijn ook: b-focused.eu, b-focused.nl, iphonelimburg.nl, automatiseerjehuis.nl, automatiseerjebedrijf.nl

Je kunt ons zo bereiken:

 • Bellen: 045 303 0003
 • Mailen: help@b-focused.eu
 • Langskomen: B/Focused ICT services, Wijngaardsweg 22, 6412PJ, Heerlen
 • Versturen post: B/Focused ICT Servcices, WIlmenweg 38, 6447 AX, Merkelbeek

We zijn 7 dagen per week bereikbaar:

 • Tijdens Werktijden op kantoor; Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17:30 uur
 • Buiten werktijden in noodsituaties via een piketdienst op ons centrale nummer voor extreme noodgevallen
 • Kom je langs? Gezellig! Maak dan wel eerst een afspraak!
 • 24/7 digitaal via ons mail adres help@b-focused.eu of ons digitale klanten portaal.

En als je van cijfers houdt:

 • Dit is ons KvK-nummer: 62889842
 • Dit is ons BTW-identificatienummer: NL855000272B01

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3.

Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons afneemt of hebt gekocht natuurlijk, anders zijn ze niet van toepassing. We zorgen er in elk geval voor dat je de voorwaarden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst hebt kunnen lezen en er door accordering van onze offerte mee akkoord gaat.

Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden in beginsel, behoudens wij uiteraard samen iets anders overeenkomen.

Wij doen niet zo moeilijk.

HET AANBOD

Artikel 4.

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt afnemen, wat het kost en hoe lang er garantie op zit. Beloofd.

 

DE OVEREENKOMST, OFFERTE & BEVESTIGING

Artikel 5.1

Je doet zowel op locatie als online zaken met ons. Wij gebruiken daarvoor veilige software die we afnemen bij gerenommeerde bedrijven. Daar zetten we ons elke dag met het hele team voor in.

Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een opdrachtbevestiging per e-mail.

Indien we telefonische afspraken maken, kan het zijn dat ons gesprek wordt opgenomen. Dit uiteraard slechts na voorafgaande aankondiging. We volgen altijd de wet.

Artikel 5.2 OFFERTE

Offertes zijn vier maanden geldig, dan heb je lekker lang de tijd om over ons aanbod na te denken.

Artikel 5.3 BEVESTIGING

Offertes dienen schriftelijk te worden bevestigd. Een akkoord per e-mail rekenen we daar ook toe. Dat scheelt papierwerk voor jou en voor ons. Daarnaast is dat ook veel beter voor het milieu!

HERROEPINGSRECHT

Artikel 6.

Heb je ons product of dienst één keer uitgetest en ben je er niet blij mee? Dan mag je het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren of in het geval van een cloud dienst terugdraaien. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.

“Daarom” accepteren we ook als reden. Klant = koning.

VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD

Artikel 7.

Tijdens de bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in ‘winkelstaat’ is, dan kan het zo zijn dat je minder geld voor het product terugkrijgt.

VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Artikel 8.

Die zijn er niet: verzending naar B/Focused is altijd gratis op onze kosten.

VERPLICHTINGEN VAN B/FOCUSED BIJ HERROEPING

Artikel 9.

Zodra je binnen 14 dagen bij ons aangeeft iets terug te willen geven, doen wij dit:

 • We sturen na ontvangst van uw aanvraag een bevestiging;
 • We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Artikel 10.

Je begrijpt vast dat je de volgende artikelen c.q. diensten niet kunt terugsturen:

 • Softwarepakketten waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend. Of als deze zijn geïnstalleerd of geregistreerd.
 • Correct uitgevoerde diensten, zoals installatie- en inbouwkosten, ingewisselde vouchers voor inbouw en/of installatie, kosten voor bijzondere verzendopties en levering op afspraak.

DE PRIJS

Artikel 11.

Zie artikel 4.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Normale verzending is altijd gratis! .

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Artikel 12.

Zie artikel 4.

Je hebt recht op een goed product of dienst, punt. Is er toch iets mis?, dan lossen we het direct voor je op. Hierbij volgen we altijd de wet.

Wij gaan er overigens vanuit dat je zelf zorgt voor het maken van een regelmatige back-up van bestanden en dit ook zelf controleert. Indien we in overleg andere afspraken maken, zullen we dit separaat bevestigen aan de desbetreffende partij.

LEVERING EN UITVOERING

Artikel 13.

We doen ons best om klanten goed van dienst te zijn.

Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoor je dat zo snel mogelijk. Op dat moment kun je afzien van je aankoop.

Als we een besteld product niet meer kunnen leveren bieden we je een goed alternatief aan. Zo’n vervangend artikel mag je altijd annuleren.

Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

BETALING

Artikel 14.

Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct na ontvangst je bestelling in orde.

Klopt iets niet in de betaal gegevens? Laat het ons dan weten.

Alle andere betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij we de uiterste datum duidelijk voor je vermelden op onze facturen. Verrekeningen vinden we niet goed.

Te late betaling is voor niemand leuk. Wij hebben de betalingen geautomatiseerd, dus mocht je een betaling zijn vergeten, krijg je daarvan automatisch een herinnering. Verder willen we dat je weet dat PAYT gerechtsdeurwaarders  onze incasso’s beheert. We gaan er overigens onder het motto van “lekker makkelijk” vanuit dat je je houdt aan de gemaakte afspraken, net zoals wij dat ook doen. Doe je dat niet, brengt het onnodige kosten met zich mee, dat zou jammer zijn.

Hou jij je niet aan de gemaakte afspraken, behouden wij ons het recht voor onze levering op te schorten. Wij vinden gelijkwaardigheid belangrijk.

Ook is het verplicht voor al onze abonnementen een automatische incasso af te sluiten, dan hoef je nergens meer over na te denken, heerlijk ongecompliceerd.

OPZEGGING

Artikel 15. OPZEGGING VAN DIENSTEN

Wil je opzeggen? Dat vinden wij natuurlijk ontzettend jammer maar kan bij afname van onze diensten per direct. Wij houden zelf niet van lange contracten en willen deze ook niet aan jou opleggen.

Artikel 15. OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

Wil je een abonnement opzeggen of wijzigen? Dat is natuurlijk geen probleem en kan met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt alleen niet bij telefonie omdat wij daarin ook weer afhankelijk zijn van de door ons ingekochte diensten. Wij volgen daarin de opzegtermijn waar wij zelf ook aan gebonden zijn. Dit zullen we uiteraard netjes op voorhand bevestigen.

Heb je een klacht? Vervelend.

We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.

Als je een klacht hebt, laat het ons dan omgaand weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen.

Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

GESCHILLEN

Artikel 16.

Op alle overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing. Komen we er echt niet uit, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg. Wij zullen ons er in elk geval voor inspannen er alles aan te doen een minnelijke oplossing te bereiken en niet te gaan verzanden in onnodige juridische procedures. Ons inziens zonde van de tijd.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Artikel 17.

Dit waren onze algemene voorwaarden. Lekker duidelijk, toch? Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website.