FACTURATIE

Het is natuurlijk niet het meest leuke onderwerp om over te spreken, maar wel heel belangrijk! Via deze weg willen we duidelijk en transparant aangeven hoe facturatie plaats vindt bij B/Focused ICT Services.

Bij afname van een abonnement

Bij afname van een abonnement bij B/Focused, kan dit alleen betaald worden middels een automatische incasso machtiging. Inmiddels lopen bij meer dan 300 bedrijven kleine tot grote abonnementen, zoals Internet, Telefonie, Cloud of dienstverlening abonnementen. Om daarvoor de prijs concurrerend te houden is het alleen mogelijk een abonnement bij B/Focused ICT services af te sluiten wanneer een ingevuld automatisch incasso formulier daarvoor wordt ingevuld.

We onderscheiden 2 soorten abonnement termijnen:

PER MAAND

Abonnementen die wij maandelijks factureren omvatten:

 • (Eventuele) Belkosten over Voice over IP Zakelijke Telefooncentrales;
 • Cloudbox abonnementen (Werkplek uit de cloud).
 • Internet Connectiviteit (ADSL, VDSL, , SDSL, BVDSL, Fiber);
 • Cloudbox, Werkplek in de cloud;
 • Cloud diensten op basis van Google Apps of Office 365;
 • Online Backup & Disaster Recovery;
 • Voice over IP Licenties & Hosting;
 • Managed Service & SLA contracten;
 • Licenties Virusscanners;

PER JAAR

Abonnementen die wij jaarlijks factureren omvatten:

 • Spamfiltering & Mailrelay;
 • Webhosting;
 • Domeinregistraties;

Bij afname van dienstverlening

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening op basis van nacalculatie, ontvangt u een of twee keer per maand een factuur over de eventueel afgenomen producten en diensten van afgelopen maand waarbij we de volgende regels hebben:

 • Factureren doen wij op dag 1 en 15 van elke maand, waarbij wel een minimaal factuurbedrag van € 250,- over dienstverlening of hardware moet staan;
 • Staat er minder dan € 250,- maar meer dan € 50,- open, dan krijgt u op dag 1 van de nieuwe maand een verzamelfactuurvan alle afgenomen diensten en abonnementen;
 • Mochten de maandelijkse abonnementen onder een factuurbedrag van € 10,- voor belkosten komen, dan wordt het factuur bedrag doorgeschoven naar de volgende maand totdat dit minimale factuurbedrag behaald wordt.

VERSTUREN VAN FACTUREN

Dat doen we uiteraard digitaal! We zijn immers ICT-ers en dat is ook beter voor het milieu.

Voor het verzenden, herinneren en incasseren van facturen maken we gebruik van de dienstverlening van Debiteuren 365. Dit proces is volledig geautomatiseerd maar werkt wel nog met menselijke interactie.

Verzenden, herinneren en uiteindelijke aanmanen en doorzetten naar een deurwaarder, gaat volledig automatisch bij het niet tijdig betalen van facturen. We hebben bewust gekozen ons liever bezig te houden met ICT in plaats van het incasseren van facturen, dus dat proces hebben we uitbesteed!

Niet tijdig betalen of stornering van incasso:

Iedereen kan een keer wat krapper zitten en daar hebben wij alle begrip voor.  Neem in dat geval contact op met onze administratie voor het treffen van een betalingsregeling.

Echter bij structurele laatbetalers behouden wij ons het recht voor onze producten en/of diensten op te schorten. Dit kan betekenen dat u verminderde functionaliteit hebt op producten en/of diensten die u bij ons afneemt. Uiteindelijk kan dat ook leiden tot het stopzetten van de samenwerking. Wij zoeken op een leuke manier een samenwerking met onze klanten en tijdige betaling is een van de voorwaarden die wij daaraan stellen.