FACTURATIE

Het is natuurlijk niet het meest leuke onderwerp om over te spreken maar wel heel belangrijk! Via deze weg willen we duidelijk en transparant aangeven hoe facturatie plaats vindt bij B/Focused ICT Services, we onderscheiden daarbij de volgende onderdelen:

Bij afname van een abonnement

Bij afname van een abonnement bij B/Focused kan dat alleen betaald worden middels een automatische incasso machtiging. Inmiddels lopen bij meer dan 300 bedrijven kleine tot grote abonnementen als Internet, Telefonie, Cloud of dienstverlening abonnementen en om daarvoor de prijs concurrerend te houden is het alleen mogelijk een abonnement bij B/Focused ICT services af te sluiten wanneer een ingevuld automatisch incasso formulier daarvoor wordt ingevuld.

We onderscheiden 3 soorten abonnementen:

MAAND

Abonnementen die wij maandelijks factureren omvatten:

 • (Eventuele) Belkosten over Voice over IP Zakelijke Telefooncentrales;
 • Cloudbox abonnementen (Werkplek uit de cloud).

KWARTAAL

Abonnementen die wij per kwartaal factureren omvatten:

 • Internet Connectiviteit (ADSL, VDSL, , SDSL, BVDSL, Fiber);
 • Cloudbox, Werkplek in de cloud;
 • Cloud diensten op basis van Google Apps of Office 365;
 • Online Backup & Disaster Recovery;
 • Voice over IP Licenties & Hosting;
 • Managed Service contracten;

JAAR

Abonnementen die wij jaarlijks factureren omvatten:

 • Spamfiltering & Mailrelay;
 • Webhosting;
 • Domeinregistraties;
 • Licenties Virusscanners;

Bij afname van dienstverlening

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening op basis van nacalculatie ontvangt u meestal een keer per maand een factuur over de eventueel afgenomen producten en diensten van afgelopen maand.

 

Factureren doen wij meestal rond de maand wisseling maar kan ook gebeuren naar mate van gebruik. Wij proberen geen facturen van minder dan €50,- euro te versturen. In dat geval zullen we tijdens de kwartaal wisseling de factuur meenemen in de batch. Niemand heeft immers zin om facturen van €10,- euro of minder te verwerken in de boekhouding.

VERSTUREN VAN FACTUREN

Dat doen we uiteraard digitaal! We zijn immers ICT-ers en dat is ook beter voor het milieu.

Voor het verzenden en incasseren van facturen maken we gebruik van de dienstverlening van PAYT. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Verzenden, Herinneren en uiteindelijke aanmaning en doorzetten naar deurwaarder gaat volledig automatisch. We houden ons liever bezig met ICT dan het incasseren van facturen dus dat proces hebben we uitbesteed!

Niet tijdig betalen of stornering van incasso:

Iedereen kan een keer wat krapper zitten en daar hebben wij alle begrip voor.  Neem in dat geval contact op met onze administratie voor het treffen van een betalingsregeling.

Echter bij structurele laatbetalers behouden wij ons het recht voor onze producten en/of diensten op te schorten. Dit kan betekenen dat u verminderde functionaliteit hebt op producten en/of diensten die u bij ons afneemt. Uiteindelijk kan dat ook leiden tot het stopzetten van de samenwerking. Wij zoeken op een leuke manier een samenwerking met onze klanten en tijdige betaling is een van de voorwaarden die wij daaraan stellen.