Verklarende Woordenlijst

ICT-ers zijn nerds… we gebruiken veel technische termen en de meeste mensen hebben moeite ons te begrijpen… Hoewel we onze uiterste best doen door middel van beeldspraak, nederlandse termen en goede onderbouwing heel duidelijk te zijn zullen er toch wel wat termen op onze website staan waarvan u niet weet wat dat betekent, vandaar  de verklarende woordenlijst:

Eindgebruiker apparatuur zoals laptop, computer, tablet. workstation.

Informatietechnologie (IT), in Nederland en België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is ons vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Wij doen dit in een bedrijfskundige context.

Dit is het principe waarbij we de dagelijkse back-ups in een extern datacenter opslaan. In dit geval maken we daarbij gebruik van de Cloud Diensten van Barracuda. Vanwege Europese Wetgeving wordt alle data opgeslagen in datacenters binnen de Europese Unie.

Dit is een back-up taak waarbij de hele back-up taak volledig wordt uitgevoerd. Dit is altijd het geval bij de initiële back-up bij installatie van het programma. De eerste back-up zal altijd lang duren, soms zelfs enkele dagen.

Voor een SQL server is het belangrijk dat er regelmatig een volledige back-up wordt gemaakt. Voor bestanden maakt dat niet uit. Hierbij worden alle wijzigingen sinds de laatste back-up in een incrementele back-up weggezet.

Om deze te herstellen hebben we de volledige back-up en alle gemaakt incrementele back-ups nodig die daarna gemaakt zijn. Deze back-up gebruiken eigenlijk niet om deze reden. Differentiële back-up is dan een betere optie. Hierbij worden alle wijzigingen sinds de laatste volledige back-up in een differentiële back-up weggezet.

Hoe lang kunnen we terug in de tijd om een back-up te herstellen.

Een software programma waarin databases kunnen worden opgeslagen.

Een server waarop wij herstel kunnen uitvoeren, in het geval van calamiteiten kan deze server ook snel op locatie worden ingezet als (tijdelijke) server.

Het versleutelen van data zodat deze onleesbaar is voor derde partijen.

Het wachtwoord om de versleutelde data te ontgrendelen.